DESPRE NOI

Corul Vlaho-Bizantin

Este o formație vocală de muzică veche ce abordează un repertoriu complex, din perioadele și epocile muzicale situate istoric cu precădere înainte de 1900, cu focalizare pe muzica Europei de Sud-Est și a Orientului Apropiat, fie ea religioasă (ecleziastică, de tradiție bizantină), fie laică (valahă, bizantină, arabo-persană, otomană etc.)

     Corul Vlaho-Bizantin activează în cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei: a fost fondat și funcționează cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian și reprezintă politica de management cultural-artistic a Eparhiei, cu valențele ei liturgic-misionare și didactic-educaționale. Deși unii dintre membrii săi cântă împreună încă din anul 2010, abia în 2013 formația a primit numele amintit.

Ca metodă de lucru și viziune artistică, Corul Vlaho-Bizantin urmărește liniile generale trasate de mediul academic românesc și internațional (în speță, elen). În decursul activității sale, de la stadiul de năzuință până la cel de proiect și apoi de entitate artistică individualizată, Corul Vlaho-Bizantin a beneficiat de ghidajul profesionist și binevoitor al mai multor muzicieni, cel mai cunoscut dintre aceștia fiind Lykourgos Angelopoulos.

     Corul Vlaho-Bizantin reunește într-o singură entitate artistică tineri din domenii de activitate variate și din diferite zone ale țării (Grupul Psaltic Misionar Roman Melodul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei – nucleul acestui cor, studenți și absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul și ai Universității Naționale de Muzică din București, dirijori, profesori și psalți) însuflețiți de idealul fericitei împreunări dintre râvnă și pricepere în interpretarea artei muzicale psaltice. Corul este condus de arhidiaconul Constantin Iustin Stoica, profesor de Muzică Psaltică la Seminarul Teologic Chesarie Episcopul din Buzău, absolvent al Facultății de Teologie și al Universității Naționale de Muzică.

Departe de a considera truda lor un stil, o viziune sau cel puțin un rezultat, membrii Corului Vlaho-Bizantin sunt conștienți de permanenta poziționare pe o cale: calea ascultării-audiției, a acumulărilor continui, a cercetării și sintetizării, a descoperirii de noi și nebănuite profunzimi; în fine, calea vederii și a trăirii mistice în Hristos.

Realizările majore ale Corului Vlaho-Bizantin, puse pe seama ajutorului iubitor al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, sunt:

  • 14 decembrie 2014 – lansarea plachetei omagiale Muzica Sacră a Epocii Brâncovenești (broșură + CD), realizare unică în discografia românească, aducând în atenția publicului piese din Psaltichia lui Filothei sin Agăi Jipei, unele dintre ele descifrate în premieră. Concertul de lansare a avut loc la Teatrul Municipal Maior Gh. Pastia din Focșani. Cu acest prilej, Corul Vlaho-Bizantin a avut onoarea să psalmodieze alături de Corul Byzantion din Iași, condus de Prof. Adrian Sîrbu, formație ale cărei exemplu, experiență și profesionalism rămân definitorii pentru parcursul nostru artistic. Pe aceeași scenă au urcat cu acest prilej interpretul la ney Cristian Nica (profesor de muzică în București și membru al Corului Vlaho-Bizantin), care a interpretat un taksim în cinstea Sfinților Brâncoveni, precum și cvartetul instrumental Ars Nova din Buzău, care a interpretat piese din muzica otomană și europeană a secolului al XVIII-lea.

  • 10 octombrie 2015 – lansarea plachetei Theotokarion. Melosuri în cinstea Maicii Domnului psalmodiate în mănăstirile și parohiile de la Curbura Carpaților între secolele IV-XX (broșură+CD), demers discografic ce însumează, pe lângă creații reprezentative ale psalților care au activat în Eparhia Buzăului, și reconstituiri ale unor piese din Antichitatea creștină (imnul Sub milostivirea ta…) sau din cultul de limbă slavonă al Bisericii românești din Evul Mediu (imnul Pe ceea ce este slava a toată lumea…). Concertul de lansare a avut loc în catedrala arhiepiscopală Înălțarea Domnului din Buzău. Cu acest prilej, Corul Vlaho-Bizantin a avut onoarea să psalmodieze alături de profesorul și protopsaltul Antonios Aetopoulos din Athena, Grecia. Domnia Sa este unul dintre cei mai apropiați prieteni, susținători și îndrumători ai Corului nostru.

  • 02 iulie 2016 – câștigarea Premiului I în cadrul celei de-a patra ediții a  Festivalului Concurs Internațional Gavriil Musicescu, Iași, România – secțiunea de Muzică Psaltică, coruri de nivel universitar. Remarcăm zelul extraordinar și profesionalismul organizatorilor, Asociația Iubire și Încredere din municipiul Iași, care, în fiecare an, oferă prilejul reunirii în capitala Moldovei a peste 1000 de tineri, grupați în sute de formații corale reprezentând țări ca România, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Grecia și chiar China.