corulvlahobizantin · Media · Seminarul Teologic

Corul Bizantin al Seminarului din Buzău a câștigat, încă o dată, Premiul I.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Corul Bizantin al Seminarului din Buzău a câștigat, încă o dată, Premiul I la Concursul Național de Muzică Psaltică pentru Seminarii și Licee Teologice

În perioada 30-31 mai 2019 s-a desfășurat la Iași a treia ediție a Concursului Național de Muzică Psaltică pentru Seminariile și Liceele Teologice, organizat de Patriarhia Română în parteneriat cu Ministerul Educației (edițiile I și a II-a, din 2017 și 2018, au avut loc la București). Concursul de Muzică Psaltică este un concept nou în învățământul teologic, elaborat și pus în aplicare cu rigoare științifică și deosebit simț pedagogic de Arhid. Prof. Dr. Constantin-Răzvan Ștefan de la Seminarul Teologic din București, omul care l-a gândit, i-a construit un regulament și a depus eforturi ca evenimentul să fie cuprins în CAEN începând cu 2018, iar din 2020 să fie considerat Olimpiadă și să beneficieze de finanțarea oferită de Guvernul României pentru concursuri școlare de acest nivel.

Profesorii și elevii Seminarului din Iași, gazde primitoare, au oferit invitaților lor prilejul unei binecuvântate întâlniri însoțite de un valoros schimb de experiență. Trebuie consemnată truda plină de dragoste a părintelui profesor Mihai Ursache, dascălul de psaltichie de la această veche școală teologică românească (reînființată după 1990), care a coordonat întreaga organizare a evenimentului de anul acesta, bucurându-se de sprijinul Pr. Prof. Dr. Dragoș Bahrim, Directorul Seminarului ieșean, și al Arhiepiscopiei Iașilor.

Concursul propriu-zis a avut loc în Sala Iustin Moisescu din cadrul Complexului Mitropolitan din Iași. Proba de concurs a constat în interpretarea, de către fiecare formație participantă, a piesei impuse de organizatorii de anul acesta (Eothinala a șaptea: Iată întuneric și de dimineață…, glas protovarys, tradusă și modificată de Sfântul Iosif Naniescu după un original de Dionisie Fotino) și a câte unei piese reprezentative pentru cele trei mari clase repertoriale ale muzicii bisericești: irmologic, stihiraric și papadic. Dincolo de micile neînțelegeri ale raportării la acest repertoriu, inerente de altfel vârstei și nivelului educațional (un cor a ales, pentru repertoriul irmologic, un Mărturisiți-vă Domnului…; alt cor a cântat, pentru repertoriul stihiraric, un… Irmos anti-axion), toate formațiile participante au stârnit admirația spectatorilor și a juriului și i-au făcut pe auditori să-L slăvească în inimile lor pe Hristos Domnul, pe Care seminariștii plini de râvnă Îl propovăduiau, fie și într-un concurs, prin dumnezeiasca psalmodie. A fost impresionantă dragostea cu care ei au abordat repertorii clasice, piese ale marilor dascăli din vechime – bucăți muzicale care în mod obișnuit nu se studiază la orele de curs și din păcate nu se mai psamodiază pe la stranele bisericilor noastre, atât de păgubite astăzi de cuviincioasa lor podoabă muzicală. Și poate că acești elevi, tineri și plini de zel, odată ajunși psalți și diaconi și preoți, unii poate chiar arhierei – Dumnezeu știe – vor contribui decisiv la reconsiderarea acestor melosuri din vechime și la readucerea lor acolo unde le este locul, în auzul și în inimile credincioșilor, dinaintea altarului Domnului.

În urma deliberărilor juriului, formația desemnată câștigătoare a fost Corul Bizantin al Seminarului Teologic din Buzău, condusă de părintele profesor Constantin Stoica. Seminariștii buzoieni s-au prezentat în concurs cu următoare piese (în afară de piesa impusă): Catavasiile Floriilor, pre glasul cel rumănesc, de Filothei Jipa, în exegeza părintelui Macarie Ieromonahul (pentru repertoriul irmologic); Idiomela Stihoavnei de la Vecernia katanyktika  din Duminica a treia a Sfântului și Marelui Post: Să privesc cu ochii la cer…, glas plagalul celui de-al patrulea, de Iacov Protopsaltul (pentru repertoriul stihiraric); Pasapnoarie, glasul al treilea, facere a dascălului Mihalache Moldovlahul, publicată de părintele Macarie Ieromonahul în Tomul al doilea al Anthologhiei (pentru repertoriul papadic).

Pentru Corul Vlaho-Bizantin al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei această performanță este dătătoare de nădejdi cu privire la viitorul psaltichiei la Curbura Carpaților, întrucât Corul Seminarului constituie baza de formare și selecție pentru viitorii membri ai acestei formații mature. Deja de anul acesta, patru elevi seminariști au fost selectați pentru a face parte din Corul Psaltic Misionar Sfântul Roman Melodul (condus de Daniel Dumitrică), care îl însoțește la slujbele arhierești pe Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian și care constituie, în același timp, și nucleul Corului Vlaho-Bizantin. Deplasarea seminariștilor buzoieni la Iași pentru evenimentul prezentat în rândurile de față a fost finanțată de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, prin Sectorul Cultural-Educațional (Pr. Prof. Marius Cristian Dima).Corul Bizantin al Seminarului din Buzău, Concurs Național 2019