acasa · Studii si Cercetari

Cântări la Bobotează

 

Cântări la Bobotează I

Un melos care lipsea de multă vreme din repertoriul psalților români – Cântarea a IX-a din ambele Canoane ale Utreniei închinate Dumnezeieștii Arătări. Cele două Canoane se înfrățesc admirabil; de altfel, sunt chiar opera a doi frați celebri și inspirați imnografi ai Bisericii lui Hristos: Sfântul Cosma Melodul și Sfântul Ioan Damaschin. Recomandăm psalților folosirea intervalelor cromaticului moale și în cazul troparelor din primul Canon (de aceea le-am și scris din Vu, nu din Pa – așa cum s-a impus în Noua Metodă), după cum ne-a paradosit neuitatul dascăl Lykourgos Angelopoulos și după cum le psalmodiază și astăzi nu doar părinții vatopedini, ci chiar Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu al Noii Rome. Spor în rugăciunea cântată!

 

 

Cântări la Boboteaza II

Din vremea când Troparele Praznicelor se mai psalmodiau pe larg, o nestemată melodică a neîntrecutului Dascăl Matei Vatopedinul. Ne-am bucura să mai ascultăm și astăzi, pe la stranele mănăstirilor noastre, asemenea melosuri.

Mulțumim lui Nicușor-Gabriel Bercaru pentru traducere și tehnoredactare.