acasa

SCRISOARE PUBLICĂ DE MULȚUMIRE ADRESATĂ ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE CIPRIAN, ARHIEPISCOPUL BUZĂULUI ȘI VRANCEI

 

Fiecare timp are moda sau, mai exact, modele sale. Moda oferirii publice a părerii, deși boală veche la români, n-a fost niciunui timp mai proprie ca acestuia în care trăim: toată lumea postează puncte de vedere, comentează fapte sau închipuiri, exprimă opinii și redactează scrisori deschise. Conținutul acestor forme de exprimare este de cele mai multe ori relevator al unor tare, preponderent instituționale, nu neapărat reale, față de care autorul își manifestă îngrijorarea sau chiar consternarea. Foarte rar se pot citi scrisori publice de mulțumire. Or, tocmai așa ceva veți citi în rândurile ce urmează.

 

S-a scris aceasta, nu pentru umplerea unui gol în publicistica noastră on-line, nici măcar ca datorie de onoare, ci din dragoste filială. Corul Vlaho-Bizantin mulțumește pe această cale Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei și întâi-stătătorului ei, părintelui arhiepiscop Ciprian, pentru contribuția esențială la dezvoltarea artei psaltice în România. Fapt pentru care cerem îngăduința dragilor noștri cititori ca adresarea din rândurile următoare să fie făcută la persoana a doua și îndreptată, cu tot respectul cuvenit, către părintele nostru sufletesc, un om simplu și apropiat de cei mici, fără să fie simplist și mic la suflet.

 

Înaltpreasfințite Părinte,

 

De mai bine de patru ani ne bucurăm de ocrotirea binevoitoare a Înaltpreasfinției Voastre. De altfel, ne amintim cu multă mângâiere că încă nu erați păstorul nostru în 2012, când am îndrăznit să Vă cerem ajutorul pentru lansarea celui de-al doilea disc al Corului Bizantin al Seminarului din Buzău – era singurul demers de acest gen la nivel național care îl omagia pe Sfântul Martir Sava de la Buzău, primul psalt atestat documentar în Nordul Dunării. Și cu spesele Înaltpreasfinției Voastre s-a înfăptuit această realizare, fără ca numele să Vă fie pomenit măcar pe copertă. Nu se gândea nimeni că numai peste câteva luni urma să veniți ca arhiereu chiar în această de Dumnezeu păzită eparhie aflată sub ocrotirea psaltului și mucenicului Sava.

 

Iar odată venit, cel dintâi lucru pe care ni l-ați spus a fost să rânduim un grup de psalți care să Vă însoțească la slujirile misionare în cuprinsul Eparhiei, și acel grup, iată, de atunci este nedespărțit de Înaltpreasfinția Voastră, bucurându-se de o atenție și o grijă cu care rar se poate lăuda clerul inferior din Răsărit. Acesta este și grupul care a constituit, din 2013, nucleul Corului Vlaho-Bizantin, iar acum este cunoscut și admirat sub numele de Corul Psaltic Misionar Sfântul Roman Melodul. Iar cea dintâi înfăptuire ctitoricească a Înaltpreasfinției Voastre a fost Sala Muzicală din incinta Seminarului, poate cel mai modern spațiu de lucru cu corul de care dispun școlile teologice din România (proiect manageriat de prof. Gianin Oprea, dirijorul Coralei Mixte a catedralei arhiepiscopale din Buzău, actualmente arhidiacon). În această sală își desfășoară repetițiile toate formațiile care activează sub patronajul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei: Corala Ortodoxă Mixtă Neagu Ionescu, Corul Credo in Deo al Seminarului din Buzău, Corul de Copii Glasul Îngerilor, Corul Vlaho-Bizantin, Corul Bizantin al Seminarului din Buzău, Formația Vocal-Instrumentală de Muzică Veche (alcătuită din Orchestra Liceului de Arte și Corul Bizantin al Seminarului din Buzău), Formația Vocal-Instrumentală Mugur, Mugurel, în total șapte entități artistice cu activitate continuă cel puțin la nivel județean.

 

În anul 2014 ați binecuvântat și finanțat participarea Coralei Sfântul Ioan Damaschin (formație de muzică psaltică alcătuită din sfințiții slujitori și psalții catedralei voievodale din Buzău, sub conducerea părintelui arhidiacon Alexandru Paul Bârsan) la Festivalul Concurs Internațional Gacriil Muzicescu, desfășurat la Iași, unde corala amintită a câștigat Premiul I al Secțiunii Muzică Bizantină – studii universitare.

 

Tot în 2014 Corul Vlaho-Bizantin a lansat placheta omagială MUZICA SACRĂ A EPOCII BRÂNCOVENEȘTI, rod al unui efort de cercetare binecuvântat, încurajat și susținut financiar de Înaltpreasfinția Voastră; este vorba despre primul disc realizat în România care conține exclusiv cântări din Psaltichia Rumănească a lui Filothei sin Agăi Jipei, unele descifrate în premieră și redate cultului după 300 de ani de la tălmăcirea lor în românește, disc însoțit de o broșură editată în condiții grafice excelente, în care cei interesați pot găsi partiturile redate în înregistrarea audio. Astăzi, această realizare discografică servește cercetătorilor din mai multe centre universitare din țară și din străinătate. Ați fost omul providențial care a făcut posibilă existența unui asemenea instrument de lucru.

 

Cu toate înfăptuirile celor mari, ați continuat să-i sprijiniți și pe cei mici. În 2015 ați binecuvântat deplasarea la Iași a Corului Bizantin al Seminarului din Buzău, pentru a participa la Festivalul-Concurs Internațional Gavriil Muzicescu; iar seminariștii nu V-au nesocotit așteptările, ci au adus Eparhiei noastre al doilea Premiu I obținut într-o competiție internațională. Tot în acest an și tot cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Voastre a fost inițiat un amplu parteneriat între Seminarul din Buzău și Liceul de Arte Margareta Sterian, vizând susținerea de recitaluri vocal-simfonice la fiecare Crăciun și Paști, pentru popularizarea muzicii bizantine în rândul publicului larg.

 

Ați finanțat, de asemenea în 2015, imprimarea și lansarea celui de-al doilea album al Corului Vlaho-Bizantin, intitulat: THEOTOKARION. MELOSURI ÎN CINSTEA MAICII DOMNULUI PSALMODIATE ÎN MĂNĂSTIRILE ȘI PAROHIILE DE LA CURBURA CARPAȚILOR ÎNTRE SECOLELE IV-XX, o altă premieră discografică națională, cuprinzând inclusiv reconstituirea primului imn în cinstea Maicii Domnului: Sub milostivirea ta scăpăm… (sec. III-IV), precum și prima cântare bizantină în limba slavonă înregistrată vreodată de un cor din România. Concertul de lansare al acestui disc, susținut în catedrala arhiepiscopală din Buzău în ziua de 10 octombrie 2015, în prezența și cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Voastre, a constituit un adevărat regal cultural, căci a oferit publicului modelul unui protopsalt de finețe și al unui profesionist de prestigiu, reunite în persoana prof. Antonios Aetopoulos din Athena, Grecia, care a psalmodiat alături de Corul Vlaho-Bizantin.

 

De altfel, Domnia Sa nu este singurul interpret de renume internațional al muzicii bizantine pe care l-ați invitat în Eparhia de la Curbura Carpaților. În 2014 și 2015 ați avut inițiativa organizării de concerte de muzică bizantină în județele Buzău și Vrancea, în cadrul cărora publicul din cele două județe ale Eparhiei să audieze voci celebre ale acestei arte: arhimandritul Nikodimos Kabarnos și maica Mariam Skorda. Inițiativă dusă la îndeplinire, desigur, tot cu finanțarea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

 

În 2016 ați binecuvântat și finanțat deplasarea la Iași a Corului Vlaho-Bizantin, pentru a participa la Festivalul-Concurs Internațional Gavriil Muzicescu. Și de această dată, psalții buzoieni au câștigat Premiul I. Este al treilea Premiu I consecutiv obținut de formațiile de muzică psaltică din Buzău la acest concurs internațional.

 

În anul 2017 ați binecuvântat și finanțat deplasarea Corului Bizantin al Seminarului din Buzău la București, pentru participarea la Concursul Național de Muzică Psaltică (etapa finală, 1 aprilie); nici de această dată, elevii școlii teologice din Buzău nu v-au înșelat așteptările, ci au adus Eparhiei și școlii lor Premiul I.

 

Ați organizat, de asemenea, în luna mai a aceluiași an, un Simpozion Internațional de Muzicologie Bizantină, primul demers de acest gen de care s-a bucurat viața culturală și educativă din urbea Buzăului. Simpozionul a reunit cercetători de renume internațional, de la Facultatea de Teologie din București, Universitatea Națională de Muzică din București, Universitatea Aristotel din Salonic, Conservatorul de Stat din Athena. Prof. Dr. Achilleas Chaldaiakis, venit la Buzău pentru acest prilej, a asigurat și oficiul de protopsalt în cadrul slujbei Vecerniei pentru hramul catedralei arhiepiscopale, spre mângâierea sufletească a miilor de credincioși prezenți în locașul de cult și împrejurul acestuia, veniți din toate părțile să se închine Lemnului Sfintei Cruci și moaștelor Sfântului Nectarie Taumaturgul.

 

Să mai spunem, și trebuie să spunem, că binecuvântați în fiecare an participarea membrilor Corului Vlaho-Bizantin la Masterclass-ul de Cânt Bizantin de la Iași, cel mai elevat prilej de educație continuă și formare profesională pentru psalții din țara noastră; că ați finanțat, înlesnit și organizat mai multe concerte și psalmodii la oficii liturgice în Grecia, pentru psalții din Corul Misionar Sfântul Roman Melodul; că purtați acest valoros grup de strană, alcătuit din 7-8 membri (sub conducerea protopsaltului Daniel Dumitrică), peste tot prin Eparhie și dincolo de hotarele ei, pentru educarea gustului poporului drept-credincios cu privire la muzica Bisericii, așa cum ne-au lăsat-o dumnezeieștii Părinți cei din vechime; că organizați, tot în acest scop, mai multe concerte anuale de muzică bizantină: în preajma Nașterii Domnului, Învierii Domnului, Înălțării Domnului (hramul catedralei arhiepiscopale), Adormirii Maicii Domnului (hramul catedralei voievodale), sărbătorilor sfinților locali, concerte caritabile sau ocazionate de alte omagieri și/sau comemorări etc. Aceste înșirări nu sunt elementele fade ale unei simple enumerări, ele s-au realizat cu osteneală, cu risipiri de energie, nervi și bani, iar acum servesc inclusiv ca închizători pentru gurile celor care acuză Biserica de nelucrare, sau ar putea gândi că mulțumirile aduse aici sunt laude gratuite.

 

Și e ciudat că au trecut numai câțiva ani de când a început toată această binecuvântată și rodnică trudă, s-au derulat toate atât de repede și au avut atâta continuitate, încât abia acum, uitându-mă la cele scrise mai sus, realizez cât au fost de multe și de mari! Nimic nu s-ar fi făcut fără ajutorul Înaltpreasfinției Voastre; pentru că râvnă pentru lucru au mulți, știința lucrării o au destui, dar numai cine nu lucrează nu știe că, de cele mai multe ori, pe lângă sprijinul financiar destinat împlinirii, ai nevoie de încrederea părintelui tău, de încurajarea și binecuvântarea lui… de o vorbă spusă atunci când trebuie și cum trebuie… de mustrarea binevoitoare și de multe ori salvatoare… de glasul cald al păstorului care să dea turmei curajul de a merge mai departe!

 

Înaltpreasfințite Părinte, eu niciodaltă nu V-am spus: Mulțumesc! Și se vede că aveam pentru ce… Nădăjduiesc să primiți însă cu un zâmbet binevoitor, dar nu amar, această mulțumire publică făcută în numele întregii echipe de lucru a Corului Vlaho-Bizantin, și să ne mântuiți astfel de partea celor nouă de același neam care s-au tot dus, uitându-și Binefăcătorul.

 

Arhid. Constantin Iustin Stoica și membrii Corului Vlaho-Bizantin