Grupul "Roman Melodul"

Grupul Psaltic „Sfântul Roman Melodul”

Grupul Psaltic Sfântul Roman Melodul este o formație de muzică bizantină ce activează în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. Este grupul psaltic misionar al Centrului Eparhial și, în această calitate, îl însoțește pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian la slujbele misionare oficiate în Eparhie. Membrii grupului sunt absolvenți ai Seminarului Teologic Chesarie Episcopul din Buzău care, încă din perioada studiilor liceale, erau solicitați să psalmodieze în cadrul slujbelor arhierești oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Epifanie. În aceeași perioadă ei s-au distins ca membri de bază și soliști ai Corului Bizantin al Seminarului din Buzău, formație cu care au susținut mai multe concerte.

Începând cu anul 2013, activitatea acestui grup restrâns s-a intensificat considerabil: aproape în fiecare sfârșit de săptămână și sărbătoare, membrii săi au fost alături de noul întâi-stătător al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, asigurând psalmodia la slujbele oficiate în cuprinsul Eparhiei sau chiar în afara ei, inclusiv dincolo de hotarele țării. Totuși, abia din anul 2015 grupul a primit numele marelui imnograf al Bisericii, Sfântul Roman Melodul.

Educația muzicală a membrilor acestei formații cuprinde, pe lângă formația dobândită prin cursurile de la Seminar și experiența în Corul Bizantin al Seminarului, bogata și profunda instruire realizată la edițiile succesive ale Masterclass-ului de Cânt Bizantin desfășurat la Iași, începând cu anul 2008. În cadrul acestui eveniment marcant pentru întreaga generație contemporană de psalți români, membrii Grupului Psaltic Roman Melodul s-au bucurat de întâlnirea cu personalități din lumea muzicii bizantine, care le-au marcat decisiv formarea: Lykourgos Angelopoulos, Georgios Konstantinou, Maria Alexandru, Adrian Sîrbu, Dimitrios Galanis. Începând cu anul 2015 membrii formației amintite, ca de altfel toți cursanții Masterclass-ului, au beneficiat de aceste cursuri sub conducerea Domnului Panagiotis Neochoritis, actualmente protopsaltul Bisericii celei Mari a lui Hristos din Constantinopol.

Membrii Grupului Psaltic Misionar Sfântul Roman Melodul alcătuiesc și nucelul Corului Vlaho-Bizantin; în această calitate ei au participat la toate activitățile desfășurate de Corul Vlaho-Bizantin: repetiții, sesiuni de cercetare, imprimări, concerte, lansări de discuri. Cu toate acestea, au avut și propriile lor concerte și recitaluri, atât în țară, cât și în străinătate. Dintre acestea, evenimentele cele mai importante sunt următoarele:

 • 01 noiembrie 2015 – Dumnezeiasca Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, la mănăstirea Sfânta Treime – ctitoria Sfântului Nectarie din Insula Eghina; în seara aceleiași zile, Grupul Psaltic Roman Melodul a susținut un concert de muzică bizantină în biserica cu hramul Înălțarea Domnului din Athena.
 • 26 decembrie 2015 – concert de colinde în biserica parohiei Vintilă-Vodă din județul Buzău.
 • aprilie 2016 – imprimarea discului Veniți de primiți lumină, cuprinzând cântări bizantine din perioada Sfintelor Paști.
 • 21 mai 2016 – Dumnezeiasca Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în biserica Înălțarea Domnului din Katerini, Grecia.
 • 22 mai 2016 – Dumnezeiasca Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în biserica Sfântul Antonie cel Nou din Veria, Grecia.
 • 30 iulie – 1 august 2016 – trei zile de psalmodiere la strana mănăstirii Putna, ctitoria Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.
 • 24 august 2016 – Dumnezeiasca Liturghie în catedrala arhiepiscopală Înălțarea Domnului din Buzău, cu prilejul primirii cinstitelor moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina, aduse în România și dăruite catedralei din Buzău de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioil, Mitropolit de Edessa, Pella și Almopia.
 • 28 august 2016 – Dumnezeiasca Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în biserica cu hramul Sfântul Pantelimon din Mitropolia de Neapole și Stavropoleos, Thessalonik, Grecia.
 • 29 august 2016 – Dumnezeiasca Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în biserica mitropolitană cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul din Mitropolia de Neapole și Stavropoleos, Thessalonik, Grecia.
 • 03 noiembrie 2016 – Vecernia pentru sărbătoarea Sfinților Ierarhi Nicandru și Ioanichie, în orașul Aridaia, Edessa, Grecia.
 • 04 noiembrie 2016 – Dumnezeiasca Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, cu prilejul hramului bisericii Sfinții Ierarhi Nicandru și Ioanichie din orașul Aridaia, Edessa, Grecia.
 • 18 decembrie 2016 – concert misionar de colinde la biserica parohiei Ziduri din protoieria Râmnicu-Sărat, județul Buzău.
 • 19 decembrie 2016 – concert caritabil de colinde în biserica cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din municipiul Focșani, județul Vrancea.
 • 27 decembrie 2016 – concert de colinde în biserica parohiei Vintilă-Vodă din județul Buzău.

Membrii Grupului Psaltic Misionar Sfântul Roman Melodul sunt chemați să mângâie sufletele credincioșilor mai cu seamă la slujbele arhierești, printr-o interpretare caldă și fundamentată pe tradiția scrisă și orală, așa cum le-au relevat-o dascălii lor, tradiție pe care caută să o aprofundeze neîncetat printr-o continuă formare. Iată și numele celor angajați cu toată dragostea și zelul într-o asemenea misiune: Constantin Grigore, Nicușor-Gabriel Bercaru, Robert-Marian Niță, Ion Suditu, Mădălin-Georgian Neagu, Anastasiu Ion, Alin-Laurențiu Răuță. Conducătorul formației este Daniel Dumitrică.