Media

PRIMA TĂLMĂCIRE ÎN ROMÂNEȘTE A DYNAMIS-ULUI LUI XENOS KORONES

 

              Este greu de înțeles cum o piesă clasică de asemenea largă popularitate în mediile elene nu se bucură de aceeași preferință din partea psalților români. Melosul a fost tălmăcit în românește pentru  prima  dată  ( din câte se știe până acum) de Filothei sin Agăi Jipei, în a sa Psaltichie Rumănească (ms. rom. 061 BAR, f. 047v). Nu  vom ști niciodată sigur dacă și cât s-a psalmodiat acest melos bizantin clasic la stranele bisericilor din Nordul Dunării;  cert este că odată cu implementarea Grafiei Moderne (după 1816 în Țările Române), el nu a fost preluat și diseminat în tipăriturile  psaltice.  Corul Vlaho-Bizantin  își   îndeplinește  o  datorie  de  suflet față  de  marii  înaintași  întru   ale dumnezeieștii psalmodii, prin redarea acestui mărgăritar melodic  practicii  vocale  și  cultului  divin în limba română. Exegeza piesei în notație modernă a fost realizată de dn. Constantin Iustin Stoica.

          Cei care doresc să asculte piesa integral și să intre în posesia partiturii sunt invitați să-și procure placheta omagială Muzica Sacră a Epocii Brâncovenești (carte+CD), Buzău, 2014 (CLICK AICI) sau accesând pagina de CONTACT.