Media

CĂ MITRASUL TĂU SCAUN L-A FĂCUT… PRIMA TĂLMĂCIRE CUNOSCUTĂ ÎN ROMÂNEȘTE A ACESTEI PIESE A FOST IMPRIMATĂ DE CORUL VLAHO-BIZANTIN

 

        Este vorba, așa cum știu cunoscătorii repertoriului ecleziastic, despre Irmosul ce se cântă în loc de Axion la Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile. Piesa se regăsește la f. 053v în ms. rom. 061 BAR (Psaltichia Rumănească) și reprezintă prima tălmăcire cunoscută în românește a celebrului Anti-Axion bizantin Tin gar sin mitran. Ca și construcție formulaică și conformație structurală, pare a fi un melos ce s-a transmis din epoca Renașterii Paleologilor, chiar dacă realizatorul tălmăcirii (ieromonahul Filothei Jipa aghioritul) nu face nicio mențiune de autor la titlu, și tot astfel apare această piesă și în ms. 4305 BAR (Psaltichia lui Ioan sin Radului Duma Brașoveanul, copie după cea a lui Filothei), la f. 320v. Totuși, în ms. gr. 1096 BAR, f. 144v, unde am identificat una dintre posibilele surse de limbă elină ale tălmăcirii, cântarea este prezentată ca operă a lui Xenos Korones, fapt care o plasează cert în repertoriul specific Renașterii Bizantine din secolele XIII-XV. Îndrăgostitul de melosul bizantin va regăsi în această piesă coexistența modală atât de specifică artei componistice a colegilor de generație ai Sfântului Ioan Cucuzel: deși prezintă incipit și final de glas plagal IV, marele corpus melodic aparține glasului I, desigur, cu nelipsitele modulații, toate în genul diatonic.

       Cei care doresc să asculte piesa integral și să intre în posesia partiturii sunt invitați să-și procure placheta omagială Muzica Sacră a Epocii Brâncovenești (carte+CD), Buzău, 2014 (CLICK AICI) sau prin pagina de CONTACT.